Những vấn đề liên quan đến xuất hóa đơn chuyển nhượng sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng là một kiểu mua bán tài sản có giao kết hợp đồng. Bởi vậy, các vấn đề như xuất hóa đơn, tính thuế,… cũng từ đó mà phát sinh. Nhiều người còn chưa hiểu rõ những điều liên quan đến việc xuất hóa đơn chuyển nhượng sử dụng đất. Đừng lo lắng vì ngay bây giờ chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm ra câu trả lời thông qua bài viết này!

Những vấn đề liên quan đến xuất hóa đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xuất hóa đơn chuyển nhượng sử dụng đất là gì?

Điểm 2.1, Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nghĩa vụ nộp thuế như sau: “Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”.

Theo đó, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Lúc này, công ty có thể sử dụng hóa đơn để xuất cho người mua, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất và gạch bỏ dòng thuế GTGT.

Những vấn đề liên quan đến xuất hóa đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Giải đáp: không đăng ký ngành nghề kinh doanh Bất động sản có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xuất hóa đơn?

Câu hỏi khiến nhiều nhà đầu tư và ban lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp băn khoăn là việc có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xuất hóa đơn cho khách hàng khi không hoặc chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh Bất động sản hay không? Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: 

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.”

Theo đó, việc lập hóa đơn không phụ thuộc vào việc có hay không đăng ký ngành nghề kinh doanh của công ty có liên quan đến Bất động sản hay không mà chỉ cần thực hiện lập hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Công thức tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản 

Công thức tính thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản là:

“Giá tính thuế = Giá chuyển nhượng bất động sản – Giá đất được trừ để tính thuế GTGT.”

Cụ thể, giá đất được trừ để tính thuế theo quy định là:

  • Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.
  • Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất của Nhà nước, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất trúng đấu giá.
  • Trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

Bài viết đã giải đáp các thông tin thắc mắc của Quý Công ty và Quý bạn đọc, hy vọng sẽ giúp Quý Công ty và Quý bạn đọc thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc xuất hóa đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc kinh doanh! Theo dõi chúng tôi để cập nhật những thông tin mới về các vấn đề pháp lý, xã hội liên quan khác. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan