Những thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng (VAT)

Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn đọc thông tin về thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng. Thông tư mới nhất về thuế GTGT được Bộ tài chính ban hành và hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp và hoàn thuế GTGT đối với các loại máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo ra tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 20/05/2019. Mời bạn đọc hãy tham khảo bài viết này để nắm được thêm kiến thức về những thông tư mới nhất nhé.

Những sửa đổi và bổ sung cho thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng mà bạn nên biết

Thuế giá trị gia tăng là gì?

 • Khái niệm về thuế VAT

Thuế VAT – thuế giá trị gia tăng là loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa hay dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất và lưu thông đến người tiêu dùng.”

Như vậy, thuế giá trị gia tăng (VAT) là loại thuế chỉ áp dụng trên phần giá tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị của hàng hóa, dịch vụ.

Thuế giá trị gia tăng chính là loại thuế gián thu, được cộng vào giá bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Mặc dù người tiêu dùng mới chính là phải người chi trả thuế giá trị gia tăng, nhưng người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước lại chính là đơn vị sản xuất, kinh doanh.

thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Thông tư số 93/2017/TT-BTC đã bãi bỏ mẫu 06/GTGT 

 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP được sửa đổi về thuế GTGT, thuế TNDN
 • Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi và bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC
 • Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và cả Luật quản lý thuế
 • Thông tư 99/2016/TT-BTC có hướng dẫn mới về hoàn thuế GTGT (kế toán thuế)
 • Hướng dẫn mới về thuế GTGT, về thuế Tiêu thụ đặc biệt là tại thông tư 130/2016/TT-BTC ban hành vào ngày 12/08/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2016 (riêng có điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016)
 • Thông tư 173/2016/TT-BTC được sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng
 • Theo thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế
 • Hướng dẫn Luật thuế GTGT quy định ở Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng

Điểm mới có trong thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng

Trước đây, Trong thông tư 134 được ban hành nhằm thực thi định hướng có trong Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp có trong Nghị Quyết 63.

 • Cụ thể, Trong thông tư 134 hướng dẫn thủ tục gia hạn cho thời gian nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo ra tài sản cố định của dự án đầu tư. 
 • Quy định này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập và vẫn đang trong giai đoạn đầu tư hoặc DN đang hoạt động mà có dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng gặp khó khăn về tài chính và nhằm rút ngắn thời gian nhập khẩu. 
 • Tuy nhiên, theo Nghị Quyết 150/NQ-CP mới được ban hành của Chính phủ ngày 13/12/2018 về việc dừng thực hiện giải pháp gia hạn nộp và hoàn thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 63, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 18 để bãi bỏ toàn bộ nội dung của Thông tư 134. 
 • Từ ngày 20/5/2019, dự án đầu tư nhập khẩu các máy móc thiết bị có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên không còn có thể được gia hạn nộp thuế GTGT trong thời gian 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định và ưu tiên hoàn thuế GTGT (hoàn trước và kiểm sau).
 • Với Hồ sơ xin gia hạn cho việc nộp thuế GTGT hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định trong Thông tư số 134 mà DN đã nộp cho cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế trước ngày mà Thông tư 18 có hiệu lực thi hành (tức ngày 20/05/2019) thì cơ quan thuế phải tiếp tục giải quyết theo quy định tại Thông tư 134.

thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng

Kết Luận

Trên đây là tất cả những nội dung thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi và bổ sung, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2019. Vì vậy, kế toán viên cần lưu ý khi hạch toán loại thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan