Phân tích điểm mới trong nghị định 99 hướng dẫn luật nhà ở

Kể từ ngày 10/12/2015, Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn về luật nhà ở số 65/2014/QH13 đã được Chính phủ ban hành vào ngày 20 tháng 10 năm 2015. Theo đó, thời hạn sở được hữu nhà ở của các tổ chức nước ngoài sẽ quy định chi tiết và cụ thể hoặc về vấn đề quyết định trong chủ trương đầu tư dự án XD nhà ở cũng được Chính phủ quy định rõ ràng trong Nghị định 99 hướng dẫn luật nhà ở.

Những điểm mới trong nghị định 99 hướng dẫn Luật nhà ở

Phạm vi điều chỉnh

nghị định 99 hướng dẫn luật nhà ở

Nghị định 99 quy định rất chi tiết và hướng hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật nhà ở và khẳng định rằng nghị định này không hướng dẫn các nội dung có ghi dưới đây:

 • Phát triển nhà ở xã hội
 • Quản lý và sử dụng nhà ở xã hội không thuộc sở hữu của nhà nước
 • Cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư không còn đạt tiêu chuẩn
 • Xây dựng, sử dụng và quản lý hệ thống thông tin về nhà ở
 • Những giao dịch mua bán, cho thuê, thuê nhà và mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã về kinh doanh bất động sản
 • Thanh tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà ở

( Căn cứ theo điều 1 trong nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật nhà ở 2014)

Đối tượng áp dụng

nghị định 99 hướng dẫn luật nhà ở

Ngoài các đối tượng được quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ra, bổ sung thêm đối tượng là những hộ gia đình trong nước. (Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở 2014)

Kế hoạch – chương trình phát triển nhà ở địa phương 

nghị định 99 hướng dẫn luật nhà ở

Nội dung của chương trình phát triển nhà ở 5 năm, 10 năm hoặc dài hạn hơn ở địa phương:

 • Đánh giá thực trạng của các loại nhà ở, nhà ở của các đối tượng được quy định tại điều 49 của Luật nhà ở trên địa bàn
 • Phân tích và đánh giá kết quả tồn tại, nguyên nhân, các khó khăn gặp phải, những vướng mắc trong công tác phát triển, quản lý nhà ở, công tác quy hoạch việc sử dụng đất và quy hoạch, XD liên quan đến phát triển nhà ở tại địa phương.
 • Xác định các nhu cầu về nhà ở như số lượng, loại nhà,…; nhu cầu về diện tích đất để thi công xây dựng các loại nhà ở tại từng khu vực trên địa bàn; Trong đó cần phải xác định cụ thể những nhu cầu về nhà ở của các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ và cải thiện theo điều 49 của luật nhà ở và nhu cầu về ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở.
 • Tại các khu vực đô thị thì cần phải xác định rõ các yêu cầu và mối quan hệ giữa phát triển nhà ở với yêu cầu phát triển của đô thị
 • Các giải pháp nhằm thực hiện chương trình, trong đó phải nêu rõ các giải pháp về cơ chế và chính sách nhà ở do địa phương ban hành, quy hoạch để bố trí quỹ đất và hình thức để đầu tư xây dựng các loại nhà ở,…
 • Tiến độ thi công thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc thực hiện các chương trình
 • Và còn các nội dung khác có liên quan đến nhà ở.

 

Trình tự và thủ tục xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương 

Trình tự và thủ tục xây dựng chương trình phát triển nhà ở 5 và 10 năm hoặc dài hơn tại địa phương được thực hiện như sau:

 • Thực hiện xây dựng đề cương cho chương trình phát triển nhà ở, gồm nội dung chương trình, dự kiến kinh phí, dự kiến thuê tư vấn xây dựng để báo cáo UBND tỉnh chấp thuận.
 • Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh thì sở xây dựng thực hiện trực tiếp hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm trong xây dựng chương trình phát triển nhà ở để phối hợp cùng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan ở địa phương và UBND huyện tổ chức khảo sát, xây dựng dự thảo và tổng hợp số liệu của chương trình và báo cáo với UBND cấp tỉnh để cho ý kiến
 • Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận và cho ý kiến về dự thảo chương trình. Sở XD tổ chức bổ sung, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo để  UBND tỉnh trình lên HĐND cùng cấp thông qua. Đối với các thành phố trực thuộc TW thì UBND tỉnh phải gửi lấy ý kiến thông nhấn của BXD về nội dung của chương trình trước khi trình lên HĐND cùng cấp thông qua.
 • Sau khi được HĐND cấp tỉnh xem xét và thông qua chương trình phát triển nhà ở địa phương; Sau khi được HĐND tỉnh thông qua thì UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai để thực hiện chương trình này.

nghị định 99 hướng dẫn luật nhà ở

Kết Luận

Trong bài viết trên đây, chúng tôi cung cấp đến quý bạn đọc những thông tin chi tiết và phân tích những điểm mới trong Nghị định 99 hướng dẫn luật nhà ở. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra để đọc bài viết này của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan