Thuế thu nhập cá nhân và những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập có nghĩa vụ phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ đây được gọi là thuế thu nhập cá nhân.

Vậy những trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân? Chúng ta cùng tham khảo ngay qua bài viết dưới đây

miễn thuế thu nhập cá nhân

Những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2021

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm có nhà ở hình thành trong tương lai và công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: các thành viên trong gia đình
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân muốn chuyển nhượng duy nhất một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân đã được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc sẽ được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ban hành.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế hay quà tặng là bất động sản (bao gồm có cả nhà ở hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: các thành viên trong gia đình.

miễn thuế thu nhập cá nhân

 • Thu nhập từ việc chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng không làm thay đổi đi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình hay cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất.
 • Thu nhập của hộ gia đình hoặc cá nhân đã trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng hay đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường và chưa chế biến thành sản phẩm khác.
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hay lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.
 • Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là những khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do có thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho người thân ở trong nước; Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này gồm các giấy tờ chứng minh được nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ.
 • Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày hoặc làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động, cụ thể như sau:
  • Phần tiền lương hoặc tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm hay thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương và tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm hoặc làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị để trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Tiền lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; và tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.
 • Thu nhập từ học bổng, bao gồm:
  • Học bổng được nhận được từ ngân sách Nhà nước bao gồm: học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường công lập hoặc các loại học bổng khác có nguồn chi từ ngân sách Nhà nước.
  • Học bổng được nhận từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ, khuyến học của tổ chức đó.
 • Thu nhập từ bồi thường của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động hoặc tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thu nhập nhận được từ những quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo hay khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận.
 • Căn cứ xác định vào thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được miễn thuế tại điểm này sẽ là văn bản hoặc quyết định trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và chứng từ chi tiền, hiện vật đến từ quỹ từ thiện.
 • Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài với mục đích từ thiện và nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt việc nhận viện trợ.
 • Thu nhập từ tiền lương hay tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam về vận tải quốc tế.
 • Thu nhập của cá nhân là chủ tàu hoặc cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu có được từ những hoạt động cung cấp hàng hóa, hay dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

miễn thuế thu nhập cá nhân

Kết luận

Bài viết này giúp bạn xác định được những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân được nhà nước cho phép. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến bài viết này của chúng tôi. Hy vọng những thông tin ở bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan