Mẫu quyết toán công trình hoàn thành cập nhật mới nhất cho Nhà thầu

Bạn là một chủ đầu tư hay là một doanh nghiệp, bạn đã hoàn thành dự án, công trình của mình và muốn viết bản quyết toán công trình hoàn thành. Thế nhưng, bạn không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng như không biết cần phải viết những gì. Điều này là khá phổ biến, bởi đối với những doanh nghiệp trẻ thì những loại giấy tờ trên đều khá phức tạp, vậy nên qua bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản mẫu chi tiết và dễ hiểu nhất của mẫu quyết toán công trình hoàn thành.

Mẫu quyết toán công trình hoàn thành cập nhật mới nhất cho Nhà thầu

Mẫu quyết toán công trình hoàn thành là gì ?

Mẫu quyết toán công trình hoàn thành là một bản báo cáo của chủ đầu tư hay chủ doanh nghiệp về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí dùng cho dự án khi dự án hoàn thành.

Đối tượng cần phải làm văn bản quyết toán công trình hoàn thành

Các chủ đầu tư hay chủ doanh nghiệp khi hoàn thành công trình hoặc dự án thi công cần phải trình bày một văn bản quyết toán chi tiết và đầy đủ về các loại chi phí sử dụng trong quá trình xây dựng. Đặc biệt đối với các dự án quy hoạch hay dự án dừng thực hiện vĩnh viễn sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước,.. Kể cả các dự án thuộc ngân sách, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mục tiêu của việc làm quyết toán công trình

  • Để đánh giá kết quả quá trình đầu tư, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại, xác định được năng lực sản xuất.
  • Đánh giá chính xác việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư và thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, kiểm soát thanh toán, chủ đầu tư, cho vay, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
  • Giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện cơ chế quản lý chính sách của nhà nước, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn nhà nước.

Mẫu quyết toán công trình hoàn thành cập nhật mới nhất cho Nhà thầuhttps://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2021/01/30/hungnm/cong-trinh-xd-phai-dam-bao-ve-chat-luong-1.png

Mẫu quyết toán công trình hoàn thành tham khảo

Chúng tôi sẽ trình bày bản mẫu quyết toán công trình hoàn thành đầy đủ,chi tiết cũng như dễ hiểu cho các bạn tham khảo:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

✡ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ✡

✾ BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ✾

                                ( Biên bản số …..)

– Căn cứ vào hợp đồng số ……. ngày…… tháng………….. năm ………….. giữa 2 bên công ty ………. và công ty………

– Căn cứ theo  biên bản bàn giao và  nghiệm thu vào ngày…….tháng…………năm …………;

Hôm nay, vào ngày……….tháng…………. năm ……………, hai bên gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

ĐẠI DIỆN CÔNG TY:………………

– Địa chỉ liên hệ phía chủ đầu tư:….………………………………………………………

– Phương thức liên lạc( số điện thoại, email ): ………………………………………………….

– Họ và tên người đại diện bên chủ đầu tư :………………….Chức vụ:………………

– Số tài khoản và ngân hàng chủ đầu tư …………………………………………………

Bên tiếp nhận, thi hành công việc ( Nhà thầu ):  

– Địa chỉ liên hệ phía nhà thầu :……………………………………………………………………

– Phương thức liên lạc( số điện thoại, email ): ………………………………………………….

– Họ và tên người đại diện phía nhà thầu :………………….Chức vụ:………………………….

– Số tài khoản và  ngân hàng nhà thầu……………………………………………………………..

Hai bên đã đồng ý và thống nhất quyết toán Hợp đồng với các nội dung như sau:

1. Bên Nhà thầu đã chịu trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được thoả thuận theo như hợp đồng số ………………….;

2. Hai bên đã cùng nhau thống nhất quyết toán hợp đồng số ………………………. với tổng cộng  trị giá quyết toán theo như hợp đồng là: …………………………………….VNĐ (đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng VAT).                                                      

3. Thanh toán:

– Tổng số đã tạm ứng và sử dụng đợt 1 và đợt 2 là: ……………….. đồng (Cụ thể: đợt 1 đã thanh toán đầy đủ: …………… đồng; đợt 2 đã thanh toán đầy đủ: …………….. đồng).

– Tổng số tiền còn lại cần phải thanh toán là: …………….. đồng, tiến hành theo tiến độ như sau:

Bên Chủ đầu tư,chủ doanh nghiệp phải thanh toán tiếp tục đợt 3 cho Bên Nhà thầu số tiền là: …………………… đồng.

4. Theo như hợp đồng số ………………………  chính thức hết hiệu lực kể từ ngày Bên Chủ đầu tư thanh toán đầy đủ cho Bên Nhà thầu toàn bộ số tiền đã nêu trên bằng chuyển khoản, Bên Nhà thầu  xuất hoá đơn cho………

Văn bản quyết toán Hợp đồng này được lập ngày… tháng… năm và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

Đại diện bên chủ đầu tư                                        Đại diện bên nhà thầu

( Cần có chữ ký và ghi rõ họ tên )                                ( Cần có chữ ký và ghi rõ họ tên )

Trên đây chính là những trình bày của chúng tôi về mẫu và cách viết Biên bản quyết toán công trình hoàn thành.

Những điểm cần lưu ý

  • Cần có đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ và các loại căn cứ kèm theo
  • Ghi đầy đủ các thông tin cần có của bên chủ đầu tư và bên nhà thầu;
  • Phần nội dung của biên bản quyết toán hoàn thành công trình cần  phải căn cứ vào hợp đồng đã được thỏa thuận, tiến độ công việc đã được đảm bảo hoàn thành và số tiền thực tế đã thanh toán và chưa thanh toán cần phải chính xác;
  • Những người có thẩm quyền cần ký và ghi rõ họ tên;

Ví dụ về văn bản kèm theo.

Mẫu quyết toán công trình hoàn thành cập nhật mới nhất cho Nhà thầu

Tóm lại

Qua bài viết này chúng tôi đã trình bài đầy đủ vài điều cơ bản về mẫu quyết toán công trình hoàn thành và đưa ra mẫu chi tiết quyết toán công trình hoàn thành. Mong rằng, qua bài viết này các chủ đầu tư cũng như các doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu và viết loại văn bản trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan