Mẫu báo cáo hoàn thành công trình cho kỹ sư KCS

Khi một công trình thi công xong, cần phải có những loại giấy tờ cần thiết để dự án đó có thể được phép đi vào hoạt động. Trong đó, báo cáo hoàn thành công trình chính là một trong những loại giấy tờ cần thiết, không thể thiếu. Thế nhưng không phải chủ đầu tư nào cũng biết cách thực hiện báo cáo đó, nhất là đối với những doanh nghiệp trẻ, còn thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, qua bài viết này chúng tôi sẽ trình bày một cách khái quát nhất về mẫu báo cáo hoàn thành công trình và bản mẫu chi tiết nhất của loại báo cáo này.

Mẫu báo cáo hoàn thành công trình cho kỹ sư KCS

Mẫu báo cáo hoàn thành công trình cho kỹ sư KCS

Trước tiên, ta cần tìm hiểu mẫu báo cáo hoàn thành công trình là gì?

Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công trình, công trình xây dựng là loại bản báo cáo được lập ra để báo cáo đã hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng. Mẫu này nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin công trình… Và mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Mẫu báo cáo hoàn thành công trình thi công

❖ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ❖

❈ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ❈

( Địa điểm làm đơn), ……ngày…..tháng….năm

 

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ( đơn vị có thẩm quyền xử lý)…………………………………………………

Chúng tôi ( tên công ty hoặc chủ doanh nghiệp)……………… xin được báo cáo kết quả tổng kết hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung như sau :

 • Tên đầy đủ hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng:……………………..
 • Địa điểm cụ thể  nơi xây dựng công trình ………………………………………
 • Quy mô đầy đủ hạng mục công trình,công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).
 • Danh sách các nhà thầu, nhà đầu tư (tổng thầu, nhà thầu chính: bên thi công xây dựng, đơn vị thiết kế xây dựng công trình, đơn vị giám sát thi công xây dựng, khảo sát xây dựng )
 • Ngày bắt đầu khởi công và ngày hoàn thành theo dự kiến……………….
 • Khối lượng của các loại công việc thi công xây dựng chủ yếu đã được hoàn thành………..
 • Đánh giá về chất lượng hạng mục thi công công trình, công trình xây dựng thế nào so với yêu cầu của thiết kế.
 • Báo cáo về việc đủ về điều kiện cần thiết để đưa hạng mục công trình,công trình xây dựng vào sử dụng.
 • Cần kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Đề nghị ( tên cơ quan ban ngành có thẩm quyền)…..tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng và cấp phép hoạt động theo thẩm quyền.

Nơi nhận                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ

 

Mẫu danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

(Theo Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng vào ngày 26/10/ 2016 )

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

 • Hồ sơ chuẩn bị hợp đồng và hợp đồng xây dựng
 • Quyết định về chủ trương đầu tư kèm quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
 • Quyết định dự án thành phần của đơn vị có thẩm quyền kèm theo báo cáo hoặc nghiên cứu khả thi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Các văn bản thẩm định, nhiệm vụ thiết kế, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan đến việc thẩm định thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng.
 • Phương án xây dựng tái định cư và đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có).
 • Văn bản của các cơ quan, tổ chức, nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận hay chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; thỏa thuận quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, thoả thuận đảm bảo an toàn ( an toàn cho các công trình lân cận,an toàn giao thông,) và các loại văn bản khác có liên quan.
 • Quyết định cho thuê đất, cấp đất, của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với những trường hợp không được cấp đất.
 • Trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng thì phải có giấy phép xây dựng,
 • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu, chỉ định thầu, và các hợp đồng xây dựng giữa các nhà thầu và chủ đầu tư..
 • Các loại  tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu đúng theo quy định.
 • Các loại  tài liệu, hồ sơ khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
 • Hồ sơ thiết kế công trình và khảo sát xây dựng.
 • Phương án kỹ thuật khảo sát, nhiệm vụ khảo sát và báo cáo khảo sát xây dựng công trình.
 • Văn bản thông báo chấp thuận và nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
 • Kết quả thẩm định, thẩm tra thiết kế; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, kèm theo: chỉ dẫn kỹ thuật; hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.
 • Hồ sơ thiết kế theo bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục chi tiết và bản vẽ kèm theo).
 • Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế và xây dựng công trình.
 • Các tài liệu, văn bản và các loại hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn thiết kế và khảo sát xây dựng công trình.

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 • Danh mục chi tiết các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình cùng với các văn bản thẩm định và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền
 • Bản vẽ hoàn công (có kèm theo danh mục bản vẽ ).
 • Các biện pháp, kế hoạch kiểm tra và  kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.
 • Các chứng từ chứng nhận nhãn mác hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với  hàng hóa, sản phẩm; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm và hàng hóa.
 • Các kết quả đo đạc, quan trắc và các loại thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.
 • Các biên bản nghiệm thu bộ phận công trình, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu các giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.
 • Các kết quả kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm khả năng và chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).
 • Lý lịch của thiết bị lắp đặt trong công trình.
 • Quy trình khai thác và vận hành công trình; quy trình bảo trì công trình.
 • Văn bản chấp thuận, thỏa thuận, xác nhận của các chấp thuận, tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

Khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa và di dân vùng lòng hồ

An toàn phòng và chữa cháy;

Đảm bảo an toàn môi trường;

An toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, an toàn lao động và các loại thiết

Đảm bảo có đủ giấy phép xây dựng (đối với trường hợp cần phải có giấy phép xây dựng);

 Cho phép đấu nối với các loại công trình hạ tầng kỹ thuật và các loại công trình khác có liên quan;

Các loại văn bản khác đúng theo quy định của pháp luật

Thông báo đầy đủ kết quả kiểm tra các công tác nghiệm thu trong quá trình xây dựng và  thi công; kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, các hạng mục công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Mẫu báo cáo hoàn thành công trình cho kỹ sư KCS

Tóm lại

Trên đây chính là mẫu báo cáo hoàn thành công trình mà chúng tôi đưa ra, mong rằng qua bài viết này các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát nhất về các viết loại văn bản này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan