Các thông tin cần biết về hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo nghị định 46

Một công trình thi công muốn được hoàn thành thì phải trải qua rất nhiều giai đoạn, thiết bản vẽ thiết kế, rồi các bước thực hiện thi công cho đến giai đoạn hoàn thiện công trình. Mà sau khi đã hoàn thiện sẽ phải thông qua quy trình kiểm soát tra giám sát lại. Mà làm thế nào để có thể biết một công trình như thế nào thì đạt yêu cầu. Nó sẽ được dựa vào một hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo nghị định 46 của nhà nước. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có thêm những thông tin cần thiết để hiểu hơn về quy định này.

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo nghị định 46 là gì?

Các thông tin cần biết về hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo nghị định 46

 • Nghị định số 46 đã nêu rõ, nội dung trong quản lý thi công xây dựng công trình sẽ bao gồm: Quản lý chất lượng khi thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý tiến độ của thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý khối lượng khi thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý về an toàn lao động, môi trường xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý các loại chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;
 • Quản lý những nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Trình tự quản lý khi thi công xây dựng công trình

Theo Nghị định 46 được ban hành, trình tự quản lý thi công xây dựng công trình diễn ra như sau:

 • Tiến hành tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng; thực hiện các việc quản lý công trường xây dựng.
 • Quản lý các vật liệu, sản phẩm, cấu kiện phụ, các thiết bị cần sử dụng cho công trình xây dựng.
 • Quản lý quá trình thi công xây dựng công trình của nhà thầu.
 • Giám sát việc thi công xây dựng công trình của các chủ đầu tư, kiểm tra và tiến hành nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình.
 • Giám sát các tác giả của những nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.
 • Thí nghiệm các đối chứng, thử nghiệm những khả năng chịu lực của kết cấu công trình và tiến hành kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
 • Nghiệm thu giai đoạn hoàn thiện thi công xây dựng, những bộ phận công trình xây dựng (nếu có).
 • Tiến hành nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để  có thể đưa vào khai thác, sử dụng.
 • Kiểm tra những công tác nghiệm thu công trình xây dựng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Lập và lưu trữ toàn bộ hồ sơ hoàn thành công trình.
 • Hoàn trả lại mặt bằng.
 • Bàn giao công trình xây dựng cho chủ đầu tư.

Các thông tin cần biết về hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo nghị định 46

Như vậy nghị định 46 đã nêu rõ, nhà thầu thi công xây dựng sẽ tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản các mốc định vị và mốc giới của công trình, quản lý những công trường xây dựng theo quy định.

Nhà thầu thi công xây dựng sẽ xác định những vùng nguy hiểm trong quá trình thi công xây dựng. Cần thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng đã đề ra, với giấy phép xây dựng (nếu có), và cách bản thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư biết nếu có phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng so với  những điều kiện thực tế trong quá trình thi công. Kiểm soát vấn đề chất lượng thi công xây dựng do bản thân thực hiện theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng đã nêu rõ. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng sẽ cần phải phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

Các thông tin cần biết về hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo nghị định 46

Dừng thi công xây dựng đối với những công việc xây dựng, bộ phận hoặc hạng mục công trình có phát hiện ra sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra những sự cố công trình và  cần khắc phục các sai sót, khiếm khuyết này ngay. Dừng thi công xây dựng nếu như có phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây ra mất an toàn lao động cho người thực hiện và có những biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn rằng trước khi tiếp tục thi công; những hậu quả tai nạn lao động đã được khắc phục, sự cố gây nên mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình cũng đã được giải quyết.

Thực hiện các trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu của thiết kế. Thực hiện những thí nghiệm, kiểm tra chạy thử các đơn động và liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị tiến hành nghiệm thu…

Những giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Nghị định 46 có nêu rõ, Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng sẽ bao gồm các hình thức sau:

 • Giải thưởng quốc gia về chất lượng của các công trình xây dựng;
 • Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao và các giải thưởng liên quan đến chất lượng khác.

Các nhà thầu đạt được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng sẽ được xem xét ưu tiên khi tham gia các vụ đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về việc đấu thầu. Giải thưởng sẽ được lấy làm căn cứ để xem xét ưu tiên cho nhà thầu nếu như nhà thầu đạt  được giải thưởng  trong thời gian 3 năm gần nhất tính đến khi đăng ký tham gia dự đấu thầu. Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm xem rõ những quy định nội dung nêu trên trong hồ sơ mời thầu.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan về hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo nghị định 46. Hi vọng rằng bài viết này sẽ phần nào giúp các bạn đã có thêm hiểu biết về vấn đề này để có thể tiến hành thi công thuận lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan